Khái niệm bạch thủ lô là gì

Khái niệm bạch thủ lô là gì